Ozono Médico Girona Ozonoterapia Médica

 

Política de privacitat i avís legal

Política de Privacitat

Aquesta seu Web ha estat creada i és mantinguda pel DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO, L'objectiu d'aquesta Web és proporcionar informació científica i mèdica sobre la OZONOTERAPIA i totes les alternatives actuals en quant al seu ús i desenvolupament, així com informació general sobre la disponibilitat a aquestes teràpies. L'accés a la infraestructura Web desenvolupada pel DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO és lliure i gratuïta.

 Aquesta política de privacitat resulta aplicable als continguts de la pàgina web del DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO, qui, per tant, no es fa responsable ni garanteix el compliment de la mateixa en els accessos que es produeixin a través dels enllaços que puguin recollir-se en els seus diferents continguts.


Avís legal

1. Propietat intel·lectual

Excepte indicació en contrari, els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat del DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO. Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d'aquesta pàgina. El DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO, donarà lloc a l'exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

2. Condicions d'utilització

 • Garantia d'errors
  El DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquesta seu Web i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest Web. Tals enllaços tenen exclusivament una finalitat informativa i en cap cas impliquen el suport del DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.
  El DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar-se amb caràcter general com vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.
 • Utilització lícita
  El usuari de aquesta pàgina web i dels seus serveis s'obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s'abstindrà d'utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Qui incompleixin aquesta obligació respondran, enfront del DR. HECTOR JOSE OREIRO BLANCO i enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment d'aquesta obligació.
 • Disponibilitat del servei
  El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva web o en la seva configuració o presentació. El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
  El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

3. Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota el seu única i exclusiva responsabilitat. Tant l'accés a la web, com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació ni de l'aplicació que d'ells es realitzi per a donar suport qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. El DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

4. Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d'aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l'entorn legal del usuari. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d'aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat el DR HECTOR JOSE OREIRO BLANCO.

 

 

Ozono Médico Girona - Todos los derechos reservados. Ver Aviso Legal.    ozonomedicogirona@gmail.com